wtorek, 15 lipca 2014

Doktor in spe

Informacja o tym, że opuszczam Wydminy dość szybko się rozeszła "w terenie". Dzieje się tak z powodu rozpoczęcia kariery naukowej. Zostałem przyjęty na studia doktoranckie. Można powiedzieć, że powoli spełniają się słowa Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Małgorzaty Cedrowskiej, która w 2008 r. po ogłoszeniu wyników konkursu w związku z XIV Sesją Sejmu Dzieci i Młodzieży, której byłem Posłem, powiedziała, że ma nadzieję (łac. in spe) na mój doktorat w przyszłości. 
Moja praca magisterska została bardzo wysoko oceniona, stąd taki obrót sprawy. Zacytuję jednego z recenzentów mojej pracy, która dotyczyła mandatu radnego samorządowego: Tekst obfituje w cenne informacje praktyczne, Autor popiera je stosownymi przypisami. Wiele informacji praktycznych miało związek z praktyką, jaką obserwujemy w gminie Wydminy.
Możliwe, że praca z uwagi na tematykę i jej aktualność może być interesująca, można spodziewać się jej publikacji książkowej.
Jeśli zaś mowa o publikacji, to chcę potwierdzić to, o czym mówi się od jakiegoś już czasu. Prawdopodobnie w pierwszej połowie 2015 r. ukaże się książka opisująca politykę gminy Wydminy w latach 2010-2014. Pierwotny tytuł to "Kulisy gminy Wydminy". Mają się w niej ukazać nie tylko znane Państwu informacje prezentowane w ostatnich latach na blogu, ale również kulisy sesji, posiedzeń komisji, wydarzeń w Urzędzie Gminy czy posiedzeń komisji wyborczych. Wydawca szczególny nacisk chce położyć na praktykę władzy lokalnej w wykonaniu członków ogólnopolskich partii politycznych (ludziom orientującym się w gminnym życiu publicznym nie trzeba tłumaczyć więcej). 

Ja tymczasem, zapraszam do archiwum z ostatnich lat, które dostępne jest pod adresem www.wydminskiglos.blogspot.com.
Tutaj będą pojawiały się materiały o charakterze prawnym oraz (na prośbę) porady skutecznego zwalczania nieudolności urzędników.