środa, 16 listopada 2016

Wyniki konsultacji ws. praw miejskich Wydmin kompromitacją wójta

Wójt Radosław Król lubi brylować, co widać chociażby na oficjalnych stronach Urzędu Gminy. Jednak na głównej stronie zabrakło komunikatu o wynikach konsultacji społecznych w sprawie nadania Wydminom praw miejskich. Informację w tej sprawie znalazłem dopiero po przeszukaniu całej strony i nie zdziwiłem się, że nie znalazłem jej na głównej stronie, bowiem wyniki świadczą o tym, że niekoniecznie pomysły umiłowanego przywódcy są podzielane przez społeczeństwo.

Jak zapewne Państwo pamiętacie ponad rok temu ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, próbując ratować swoje notowania przed II turą wyborów prezydenckich, zarządził referendum ogólnopolskie, w którym Polacy mieli odpowiedzieć na 3 pytania. Frekwencja w tym referendum była żałosna i wyniosła zaledwie 7,8%. Poziom frekwencji przez komentatorów został uznany za porażkę Komorowskiego, pojawiło się nawet określenie, że Komorowski jest jedynym prezydentem, który przegrał "trzy" tury wyborów. 

Nie inaczej sprawa ma się w przypadku konsultacji zarządzonych przez Króla w sprawie nadania praw miejskich Wydminom. 

Frekwencja w całej gminie wyniosła zaledwie 7,67%, a w Sołectwie Wydminy, które powinno być najbardziej zainteresowane tą sprawą zaledwie 3,33%.

Król przebił nawet Komorowskiego. Nie dość, że frekwencja w skali gminy na poziomie zbliżonym do referendum ogólnopolskiego z 2015 r. oznacza totalną porażkę, brak zainteresowania pomysłami tego PSL-owskiego polityka, to już poziom frekwencji na poziomie samych Wydmin należy określić jako pogrom tego pomysłu, kompromitację wójta, jego klęskę.

Mieszkańcy zagłosowali nogami. Wójt poleciał ze swoim pomysłem do mediów regionalnych zamiast najpierw zapytać mieszkańców. Wydminy znalazły się nawet na Wikipedii jako miejscowość, która chce uzyskać prawa miejskie. No właśnie, problem jest taki, że nie miejscowość chce, tylko wójtowi gminy zamarzyło się zostać burmistrzem. Rada ode mnie - jak tytuł wójta się już nie podoba, proszę startować na burmistrza Giżycka. Podpowiem, że jednej wydminiance się już to udało, więc można próbować. A tak poza tym, Panie Król - ludzie nie chcą tego twojego miasta. Daj Pan sobie z tym spokój i się Pan już nie kompromituj.

Szkoda, że taką propagandą - można mieć wrażenie - Król na zewnątrz ośmiesza nie tylko siebie, ale całą gminę.

Poniżej Informacja o wynikach konsultacji - źródło Urząd Gminy Wydminy.

SO.0050.120.2016                              
INFORMACJA
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta.
            W dniu 14 października 2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wydminy dotyczące nadania miejscowości Wydminy statusu miasta.
Wyniki procentowe konsultacji:
Uprawnionych do głosowania było 5308 mieszkańców gminy Wydminy z czego w samym sołectwie Wydminy 1950.
Na terenie gminy Wydminy na 5308 mieszkańców wzięło udział 407 osób, co stanowi 7,67%.
ZA nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta zagłosowało 273 osób co stanowi 67,08% głosujących,
PRZECIW opowiedziało się 101 osób, co stanowi 24,82% głosujących,
GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH było 33 co stanowi 8,10 %. 
Głosów nieważnych nie było.
Na terenie sołectwa Wydminy wyniki konsultacji wyglądały następująco, na 1950 mieszkańców, udział wzięło 65 osób, co stanowi 3,33%.
ZA nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta opowiedziało się 39 osoby co stanowi 60,00% głosujących,
PRZECIW opowiedziały się 24 osoby, co stanowi 36,92% głosujących,
GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH było 2 co stanowi 3,08%
Głosów nieważnych nie było.
Wyniki konsultacji społecznych na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:
Nazwa jednostki
 pomocniczej gminy    
Liczba osób uprawnionych
 do głosowania
Liczba osób, które wzięły
udział w konsultacjach
Liczba oddanych głosów
 popierających
Liczba oddanych głosów
 przeciwnych
Liczba oddanych głosów
 wstrzymujących
Liczba oddanych głosów
 nieważnych
Berkowo841312010
Biała Giżycka7355000
Cybulki24107030
Czarnówka84129210
Dudka781816200
Gajrowskie55126600
Gawliki Małe1101810800
Gawliki Wielkie3631612220
Grądzkie144157620
Hejbuty6185210
Malinka7099000
Mazuchówka3681111000
Okrągłe111010000
Orłowo2991911530
Pańska Wola711310210
Pamry108198830
Pietrasze3154100
Radzie881210110
Ranty99169700
Siedliska314189630
Siemionki118188910
Sucholaski172137510
Szczepanki741210020
Szczybały Orłowskie7485210
Talki1481916120
Wężówka6641120
Wydminy195065392420
Zelki17197110
Razem5308407273101330
Wójt Gminy Wydminy
                                                                                                                            (-) Radosław Król

wtorek, 15 listopada 2016

Odszedł Sołtys Jan Karczewski

Wczoraj dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Sołtysa Dudki Jana Stanisława Karczewskiego. Dzisiaj (wtorek) o 11.00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Jan Stanisław Karczewski to główny inicjator oddzielenia Dudki od Sołectwa Sucholaski i pierwszy w historii tej wsi sołtys. Karczewski był także Przewodniczącym Rady Gminy Wydminy w latach 2000-2002. Funkcję objął po wyborach przedterminowych, które były konsekwencją odwołania w referendum Rady Gminy wybranej w 1998 r. Do Rady Gminy Jan Karczewski startował bezskutecznie w 2002, 2006 i 2014 roku.

Myślę, że mieszkańcy Dudki zapamiętają dobrze swojego sołtysa, ponieważ podejmowane przez niego inicjatywy zmieniły na lepsze wizerunek tej miejscowości. 

Panie Janku, spoczywaj w pokoju! Cześć Jego pamięci!

poniedziałek, 14 listopada 2016

Prawa miejskie Wydmin. W co gra Radosław Król?

Można powiedzieć, że sposób postępowania Radosława Króla z racji posiadanego doświadczenia już trochę znam. Toteż i mogę napisać, iż moim zdaniem, w inicjatywie uzyskania praw miejskich przez Wydminy wcale nie chodzi o... uzyskanie praw miejskich przez Wydminy. Chodzi o to, żeby o tym mówić.

Wójt Wydmin Radosław Król kilka tygodni temu udzielił wywiadu w "Gazecie Giżyckiej", który był elementem jego kampanii promocyjnej pomysłu uzyskania praw miejskich przez Wydminy.

Aby nie być posądzonym przez kogokolwiek o wpływanie na wybór mieszkańców, zadałem Radosławowi Królowi szereg pytań odnośnie kwestii poruszanych przez niego w tym wywiadzie już po zakończeniu tzw. konsultacji społecznych.
Poniżej publikuję pytania i odpowiedzi Radosława Króla opatrzone dodatkowo moim komentarzem.

W odniesieniu wywiadu w "Gazecie Giżyckiej" proszę o udzielenie informacji publicznej poprzez odpowiedź na poniższe pytania:
1) Wójt stwierdził: "Jak się skończą fundusze europejskie, a nie będziemy mieć mocnego ośrodka miejsko-gminnego, to szereg usług nie będzie dla nas dostępnych, „uciekną” do Giżycka czy innych miast. Więc żeby zapewnić sobie te podstawowe usługi jak poczta, banki, policja czy usługi zdrowotne, trzeba ten krok zrobić. Chcę byśmy uniknęli sytuacji, że mieszkańcy, aby załatwić podstawowe sprawy będą musieli jeździć do oddalonego o 25 kilometrów Giżycka czy 35 kilometrów Ełku". W związku z tym, czy w przypadku nieuzyskania praw miejskich przez Wydminy, wójt zamierza prowadzić działania, które spowodują "ucieczkę" usług pocztowych bankowych, zdrowotnych do Giżycka czy innych miast?
Odpowiedź wójta: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.
Komentarz: Taka odpowiedź rodzi spekulacje, że w przypadku nieuzyskania praw miejskich Radosław Król będzie podejmował działania, które spowodują "ucieczkę" usług pocztowych, bankowych, zdrowotnych z Wydmin. Powinniśmy jako mieszkańcy oczekiwać od Króla jasnej deklaracji. Czy Wydminy zostaną pozbawione Urzędu Pocztowego? Banku?
2) W odniesieniu do powyższego, czy w przypadku nieuzyskania przez Wydminy praw miejskich, wójt zamierza zamknąć budynek ośrodka zdrowia stanowiący własność gminy?

Odpowiedź wójta: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.
Komentarz: Taka odpowiedź rodzi spekulacje, że w przypadku nieuzyskania praw miejskich Radosław Król zamierza zamknąć budynek ośrodka zdrowia. Powinniśmy jako mieszkańcy oczekiwać od Króla jasnej deklaracji. Czy wójt wypowie spółce MED-JAR s.c. umowę najmu i zamknie budynek znany wszystkim mieszkańcom jako ośrodek zdrowia? 
3) Wójt stwierdził: "Poza tym będziemy przegrywać z innymi, bardziej prężnymi samorządami, gdyż walka konkurencyjna zaostrza się". Na jakim polu konkurencyjnym zaostrza się walka między Gminą Wydminy a pozostałymi samorządami? Z jakimi samorządami konkuruje Gmina Wydminy? Czy Gmina Wydminy pozostaje w konflikcie z innymi samorządami?

Odpowiedź wójta: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.
Komentarz: Czego boi się Radosław Król? Tego, że jest wójtem konfliktowym i wznieca lokalne wojenki z innymi samorządowcami? Powinniśmy usłyszeć odpowiedź na to pytanie.
4) Wójt stwierdził: "Jak zaczynałem swoją pierwszą kadencje mieliśmy takich dróg 900 metrów". Jakie to drogi?

Odpowiedź wójta: Drogi asfaltowe.
Komentarz: Radosław Król nawet nie wie, jakie drogi były pokryte asfaltem w 2010 r.? Czy może zwyczajnie kłamał w tym wywiadzie? Przypomnę, że w 2010 r. asfaltowa powierzchnia dróg gminnych obejmowała całą ulicę Grunwaldzką, Składową, Dworcową, Smętną, Suwalską, Ełcką, część ulicy Kolejowej. Specjalistą od matematyki czy pomiarów powierzchni nie jestem, ale to chyba trochę więcej niż 900 metrów. No ale Radosław Król w 2010 r. nie mieszkał w Wydminach i raczej się tym nie interesował, to może i rzeczywiście nie wie.
5) Wójt stwierdził: "W przypadku przyjęcia praw miejskich nakładamy na siebie obowiązek tworzenia planów rozwoju miasta. To z kolei wiązać się będzie z powstaniem nowych miejsc pracy". W związku z tworzeniem planu rozwoju miasta, ile etatów w Urzędzie Gminy lub innych jednostkach organizacyjnych będzie utworzonych?

Odpowiedź wójta: Obecnie gmina nie zamierza stworzyć nowych etatów w Urzędzie Gminy lub jednostkach organizacyjnych w związku z przyjęciem praw miejskich.
Komentarz: Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dorota Fiedorczyk w czasie, gdy byłem jej uczniem i wychowankiem, mówiła, że największym problemem wśród uczniów jest czytanie ze zrozumieniem. Jak się okazuje wśród kadry urzędniczej też, czego najlepszym dowodem jest Radosław Król. Król nie odpowiedział na moje pytanie - u Pani Doroty dostałby więc solidną "pałę" z języka polskiego. Pytałem o etaty, które powstaną w związku z tworzeniem planu rozwoju miasta, a nie w związku z przyjęciem praw miejskich. Ale swoją drogą ciekawym stwierdzeniem w odpowiedzi wójta jest słowo "obecnie". No właśnie, obecnie nie jest planowane, ale jak już Wydminy te prawa dostaną, nagle może okazać się, że jednak te kolejne etaty będą konieczne, na przykład etat doradcy burmistrza czy asystenta burmistrza... Kto wie...

6) Wójt stwierdził: "Powstaną strefy dla przemysłu lekkiego". Czy Wójt prowadzi rozmowy nt. sprowadzenia do Wydmin przemysłu? Jeśli tak, to z kim prowadzone są te rozmowy? O jakie zakłady przemysłowe chodzi? Czy ewentualni inwestorzy uzależniają zainwestowanie od uzyskania praw miejskich przez Wydminy, jeśli tak to jacy?

Odpowiedź wójta: Wójt nie prowadzi rozmów.

Komentarz: No tak - wójt rozkazuje! A tak na serio, to wydaje się, że Radosław Król po prostu wciskał mieszkańcom gminy kit. Skoro wójt nie prowadzi żadnych rozmów w tej sprawie, to skąd wie, że powstaną strefy przemysłu lekkiego? Kłamał? Dlaczego nie prowadzi rozmów, które stworzą w Wydminach nowe miejsca pracy?

7) Wójt stwierdził: "wydzieliliśmy obręb wiejski z miejskiego i rolnicy nie stracą". Kogo miał wójt na myśli stwierdzając "wydzieliliśmy"? Proszę o udostępnienie aktu prawnego, na mocy którego dokonano tego wydzielenia.

Odpowiedź wójta: Wójt wraz z pracownikami referatów opracował projekt wydzielenia działek w związku z zamierzeniem złożenia wniosku o nadanie praw miejskich.

Komentarz: Radosław Król znowu przyłapany na kłamstwie. Okazuje się bowiem, że niczego nie wydzielono, a tylko opracowano wydzielenie. Oj, nos rośnie...

8) Proszę o przekazanie dokumentu dot. analizy ekonomicznej działania związanego z uzyskaniem praw miejskich.

Odpowiedź wójta: Zostały dokonane najpotrzebniejsze wyliczenia wydatków na potrzeby dostosowania miejscowości oraz urzędu, jeśli Wydminy zostaną miastem. Jednakowoż nie przybrało to formy aktu.

Komentarz: To wójt na serio wyskoczył z tym pomysłem praw miejskich czy tylko dla żartów? Czy poważny urząd podchodziłby do tych spraw, tak jak Król? To są chyba kpiny. Gmina Wydminy nie dysponuje żadnym dokumentem, który określałby ekonomiczną analizę nadania praw miejskich, nie ma dokumenty wskazującego czy ekonomicznie to się nam opłaca. Dlaczego? Brak kompetentnych ludzi w Urzędzie? Lenistwo? Czy po prostu brak potrzeby, bo nie o uzyskanie praw miejskich tu chodzi?

9) Czy w przypadku uzyskania praw miejskich przez Wydminy, spółka PKP Intercity zadeklarowała zatrzymywanie pociągów dalekobieżnych w Wydminach?

Odpowiedź wójta: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.
Komentarz: Wójt zapewne tak odpowiedział, ponieważ nie prowadził z PKP Intercity żadnych rozmów w tej sprawie. Gdyby je prowadził, to z pewnością, by się tym pochwalił. Za to ja działania w tej sprawie prowadziłem. Biuro Marketingu PKP Intercity S.A. udzieliło mi informacji, że status danej miejscowości (miasto/wieś) nie wpływa na kwestie wprowadzenia postojów na danej stacji. Tak więc uzyskanie praw miejskich przez Wydminy w ogóle nie wpłynie na zatrzymywanie się pociągów TLK na stacji Wydminy. Natomiast dzięki podejmowanym z mojej inicjatywy i przy moim współudziale działaniom Senator RP Małgorzaty Kopiczko (PiS) już w najbliższe wakacje w Wydminach zatrzymywać się będzie pociąg TLK POLARIS rel. Białystok - Szczecin Gł. - Białystok przez Gdańsk oraz TLK NIEGOCIN rel. Giżycko - Łódź Fabryczna - Giżycko przez Ełk, Białystok, Warszawę.

Moim zdaniem, Radosławowi Królowi nie chodzi o uzyskanie praw miejskich, a tylko o to, żeby się o tym mówiło. To zwykła PR-owa zagrywka, która ma na celu utwierdzenie w oczach opinii publicznej pozytywnego wizerunku wójta, dla którego, tak na marginesie, fotel wójta wydaje się już zbyt ciasny. O tej kwestii więcej napiszę w 6. rocznicę objęcia gminy Wydminy we władanie, czyli 6 grudnia. Jak się z prawami miejskimi uda, to Król uzna to za swój sukces... i przestanie być wójtem :) Będzie burmistrzem. A jak się nie uda, to PSL ogłosi, że za niepowodzenie tej inicjatywy odpowiada PiS, wojewoda Artur Chojecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Nie zdziwi mnie nawet, jeśli otoczenie wójta (a proszę sobie wyobrazić, że funkcjonuje taki twór jak Stowarzyszenie wyborców Radosława Króla) będzie rozsiewać po gminie, że brak akceptacji pomysłu ich umiłowanego przywódcy wynika z intrygi lub spisku, za którym kryje się Domoradzki, ewentualnie Balcerowa.

niedziela, 13 listopada 2016

Król i Dolecka uniewinnieni!

W styczniu informowałem o tym, że Radosław Król (PSL) i Maria Dolecka zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów dotyczących afery żwirowej, w której zostali oskarżeni głównie o to, że pełniąc funkcję odpowiednio wójta gminy Wydminy i zastępcy wójta gminy Wydminy niedopełniając swoich obowiązków działali na szkodę interesu publicznego poprzez niezapewnienie nadzoru nad wydobyciem żwiru w Talkach i Mazuchówce oraz dopuszczenie do braku uiszczenia odpowiedniej opłaty administracyjnej należnej Gminie Wydminy i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie.

Od wyroku odwołali się obrońcy oskarżonych.

26 września 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł prawomocny wyrok, którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku w ten sposób, że oskarżoną Marię Dolecką uniewinnił od zarzucanego jej czynu, wobec oskarżonego Radosława Króla Sąd zmienił wyrok w ten sposób, że częściowo uniewinnił go od zarzucanych mu czynów, a częściowo umorzył postępowanie.

Z uzasadnienia Sądu, do którego dotarłem wynika, że w rozumowaniu Sądu oskarżeni nie działali na szkodę interesu publicznego, ale wręcz odwrotnie - na jego pożytek! Kilka lat temu ten sam Sąd uznał, że były wójt Wydmin Tomasz Pieluchowski działał na szkodę interesu publicznego poprzez remont, bez odpowiedniej procedury, przepustu na gminnej drodze, czym umożliwił mieszkańcom Siedlisk dojazd do gospodarstwa. Sąd w uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii braku nadzoru nad wydobyciem żwiru ze strony gminy (stąd nie sposób określić, ile tego żwiru wydobyto) ani do kwestii uiszczenia opłaty administracyjnej na rzecz Gminy i NFOŚiGW. 

Od tego wyroku kasację do Sądu Najwyższego może wnieść jeszcze Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (PiS). Nie jest mi wiadomo, czy w tej sprawie interweniował lokalny PiS.

Moim komentarzem do tego wyroku niech będą wyniki sondy SMS w jednym z programów TVP1 - "Debata", z których wynika, że ok. 90% osób biorących w niej udział uznało, że polski wymiar sprawiedliwości nie jest sprawiedliwy. 

Nawiasem tylko dodam, że Radosław Król jako Walne Zgromadzenie Wspólników spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o. o. w Wydminach powołał do Rady Nadzorczej tej spółki swojego obrońcę w tym procesie adwokata Pawła Łobacza - byłego prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.