niedziela, 13 listopada 2016

Król i Dolecka uniewinnieni!

W styczniu informowałem o tym, że Radosław Król (PSL) i Maria Dolecka zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów dotyczących afery żwirowej, w której zostali oskarżeni głównie o to, że pełniąc funkcję odpowiednio wójta gminy Wydminy i zastępcy wójta gminy Wydminy niedopełniając swoich obowiązków działali na szkodę interesu publicznego poprzez niezapewnienie nadzoru nad wydobyciem żwiru w Talkach i Mazuchówce oraz dopuszczenie do braku uiszczenia odpowiedniej opłaty administracyjnej należnej Gminie Wydminy i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie.

Od wyroku odwołali się obrońcy oskarżonych.

26 września 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł prawomocny wyrok, którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku w ten sposób, że oskarżoną Marię Dolecką uniewinnił od zarzucanego jej czynu, wobec oskarżonego Radosława Króla Sąd zmienił wyrok w ten sposób, że częściowo uniewinnił go od zarzucanych mu czynów, a częściowo umorzył postępowanie.

Z uzasadnienia Sądu, do którego dotarłem wynika, że w rozumowaniu Sądu oskarżeni nie działali na szkodę interesu publicznego, ale wręcz odwrotnie - na jego pożytek! Kilka lat temu ten sam Sąd uznał, że były wójt Wydmin Tomasz Pieluchowski działał na szkodę interesu publicznego poprzez remont, bez odpowiedniej procedury, przepustu na gminnej drodze, czym umożliwił mieszkańcom Siedlisk dojazd do gospodarstwa. Sąd w uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii braku nadzoru nad wydobyciem żwiru ze strony gminy (stąd nie sposób określić, ile tego żwiru wydobyto) ani do kwestii uiszczenia opłaty administracyjnej na rzecz Gminy i NFOŚiGW. 

Od tego wyroku kasację do Sądu Najwyższego może wnieść jeszcze Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (PiS). Nie jest mi wiadomo, czy w tej sprawie interweniował lokalny PiS.

Moim komentarzem do tego wyroku niech będą wyniki sondy SMS w jednym z programów TVP1 - "Debata", z których wynika, że ok. 90% osób biorących w niej udział uznało, że polski wymiar sprawiedliwości nie jest sprawiedliwy. 

Nawiasem tylko dodam, że Radosław Król jako Walne Zgromadzenie Wspólników spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o. o. w Wydminach powołał do Rady Nadzorczej tej spółki swojego obrońcę w tym procesie adwokata Pawła Łobacza - byłego prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz